Kontakt

DM Sorus Sp. z o. o.
ul. Bóżnicza 15/6
61-751 Poznań
POLAND

sklep@sorus.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000425140
NIP-UE: PL7822550902
REGON: 302151610
Kapitał zakładowy: 200 000 zł